Euromax announces that Ilovitza 4 permit to be subject to tender